Förberedelser för Övernaturligt

Du måste välja en av följande alternativen som är listad här nedanför som din blodslinje krav.

 • Dessa räknas som handikapp eller fördelar och räknas till din totala handikapps poäng.
 • Dessa påverkar också dina ungdom, vuxen och äldre livslängd inställningar (noterat nedanför).
  • Notera: Det finns inga begränsningar för vem du får gifta dig med eller fortplanta dig med, förutom om du tar en av fortplantnings Handikappen.
  • Alla arvingar måste vara samma övernaturliga ras som grundaren förutom om du väljer Somewhere Over the Rainbow. Se Spela Övernaturliga simmar för utökade specifika regler för Övernaturliga simmar.

Knights Of Genetic Purity: (0 poäng handikapp) MÄNNISKA

 • Din grundare och alla arvingar måste vara mänskliga.
 • Livslängden ska vara inställd på 22 dagar ungdom, 23 dagar vuxen, 15 dagar äldre.
  • Notera: Om du spelar endast med bas spelet är detta vad du borde välja. Beroende på vilka expansioner du har, kan några eller alla alternativen nedanför vara tillåtet.

Somewhere Over The Rainbow: (-15 poäng fördelar) ALLT GÅR

 • Din blodslinje får innehålla alla sorters övernaturliga varelser.
 • Livslängden ska vara inställd på 22 dagar ungdom, 23 dagar vuxen, 15 dagar äldre.
  • Efter 45 dagar sedan en sim blivit ungdom, måste du använda födelsedagstårtan för att bli gammal (2 födelsedagar om det behövs).
  • Noter: Om du någon gång misslyckas med kraven av blodslinjen för den kategori du valt, hamnar du automatiskt i Somwhere Over The Rainbow fördelen, och förlorar din första fördel/handikapp samt alla andra handikapp som är kopplat till den. Se Spela Övernaturliga simmar för utökade regler.

Bewitched: (Kräver Övernaturligt EP, -5 poäng fördelar) HÄXOR

 • Din grundare och alla arvingar måste vara häxor.
 • Livslängden ska vara inställd på 22 dagar ungdom, 23 dagar vuxen, 15 dagar äldre.

Call of the Wild: (Kräver Övernaturligt EP, 0 poäng handikapp) VARULVAR

 • Din grundare och alla arvingar måste vara varulvar.
 • Livslängden ska vara inställd på 30 dagar ungdom, 15 dagar vuxen, 15 dagar äldre.
  • På den dagen som en medlem av familjen som är varulv blir vuxen måste du direkt använda födelsedagstårtan för att de ska åldras från vuxen till äldre (Detta för att de ska effektivt gå från ungdom direkt till äldre).

Clap Your Hands: (Kräver Övernaturligt EP, -5 poäng fördelar) ÄLVOR

 • Din grundare och alla arvingar måste vara älvor.
 • Livslängden ska vara inställd på 9 dagar ungdom, 36 dagar vuxen, 15 dagar äldre.
  • På den dagen som en medlem av familjen som är elva blir vuxen måste du direkt använda födelsedagstårtan för att de ska åldras från vuxen till äldre (detta för att de ska effektivt gå från ungdom direkt till äldre).
  • Notera: EA story progression reproducerar inte sims älvor särskilt bra. De  flesta i bostadsområdet kommer att vara borta vid generation 3 om du inte spelar med Nraas Story Progression. Se Mods sidan för Nraas SP specifika regler.

Forty Thieves: (Kräver Övernaturlig och I Rampljuset EP, -5 poäng fördelar) ANDE

 • Din grundare och alla arvingar måste vara andar.
 • Livslängden ska vara inställd på 22 dagar ungdom, 23 dagar vuxen, 15 dagar äldre.
  • Du måste använda födelsedagstårtan på de medlemmar i familjen som är andar inom 24 timmar från att de blivit vuxen för att åldras från vuxen till äldre (Detta för att de effektivt bara ska få 1 dag som vuxen). Se Spela Övernaturliga simmar för regler av Andens Önskningar.

Ladies and Lords of the Knight: (Kräver Övernaturligt EP, 0 poäng handikapp) Årstider rekommenderas också för parasoller. VAMPYRER

 • Din grundare och alla arvingar måste vara vampyrer.
 • Livslängden ska vara inställd på 9 dagar ungdom, 36 dagar vuxen, 15 dagar äldre.
  • På den dagen som en medlem av familjen som är vampyr blir vuxen måste du direkt använda födelsedagstårtan för att de ska åldras från vuxen till äldre (detta för att de ska effektivt gå från ungdom direkt till äldre).

Loving The Alien: (Kräver Årstider EP, 5 poäng handikapp) ALIENS

 • Din grundare måste vara mänsklig, alla efterföljande arvingar måste vara Alien.
 • En “Alien” i detta sammanhanget, definieras som att ha Hjärnkrafter istället för Energi från och med tonårs åldern.
 • För manliga grundare innebär detta att du måste bli bortrövad eller gifta dig med en besökande Alien, kvinnliga grundare måste bli gravid av en besökande Alien (du får gifta dig med dem men du måste inte det).
 • Livslängden ska vara inställd på 22 dagar ungdom, 23 dagar vuxen, 15 dagar äldre.
  • Notera: Om du väljer detta alternativet och vid något tillfälle misslyckas att producera en Alien arvinge, har du två alternativ. Om du inte har några tidigare arvingar kan du förlora dina 5 poäng och bytta till Knights Of Genetic Purity. Om du har minst en tidigare Alien arvinge, måste du överge handikappet och ta fördelen Somewhere Over The Rainbow (se nedanför) med en summa på -15 poäng till din slut summa.

The Green Revolution: (Kräver Universitetsliv EP, -5 poäng fördelar) PLANTSIM

 • Din grundare måste förvandlas till en plantsim; alla kommande arvingar måste vara en plantsim.
 • Livslängden ska vara inställd på 22 dagar ungdom, 23 dagar vuxen, 15 dagar äldre.
 • Du kan antingen göra denna förvandlingen på Universitetet, alternativt, om du inte går på Universitet får din grundare tillåtelse att köpa Science Research Station för att göra gen klyvning experiment på frön tills ett förbjudet frukt frö är tillverkat. Detta är det ända du får använda Science Research Station till (tills den är upplåst normalt). Din sim har sedan tillåtelse att plantera fröet och odla en förbjuden frukt (var försiktig med att använda ta hand om trädgården när du ska plocka upp den, annars kommer den att förvandlas till en bebis). Slutligen låt din grundare äta frukten för att avsluta förvandlingen.
 • Alla dina barn måste växa fram från frön skapade med Försök Skaffa Barn interaktionen mellan din arvinge och dennas partner/donator. Du har tillåtelse att ha upptill 3:st planteringskrukor, mattor eller rensa 3 rutor av jord inom ditt tillåtna utrymme på din tomt för att odla dina barn även innan Naturforskare är upplåst. Den förbjudna frukten måste vara skördad personligen av din arvinge för att räknas som en rättmätig arvinge eller reserv.

Things That Go Bump: (Kräver Övernaturligt EP, 5 poäng handikapp) SPÖKE

 • Din grundare och alla arvingar måste vara spöken.
 • Livslängden ska vara inställd på 22 dagar ungdom, 23 dagar vuxen, 15 dagar äldre.

Födelsedagstårta noteringar: För att justera livslängden, måste flera övernaturliga varelser alternativ använda födelsedagstårtan huvudsakligen korta ner (andar) eller skippa (varulvar, vampyrer, elvor) vuxna ålder. Du har tillåtelse att köpa födelsedagstårtan för detta syftet oavsett andra begränsningar, om du inte har låst upp Kulinarisk, men du måste avbryta alla handlingar i kön som har med att äta tårtan.

Advertisements