5. Journalistik

Pressen tystnade den dagen då den stora förödelsen inträffade. Simmar över allt har varit utan fasta nyheter sedan den stora bubblan brast och rykten spreds vilt, vilket gjorde mer skada än nytta för återhämtningsinsatserna. En sim i familjen bestämde sig för att nu får det vara nog. Sanningen finns där ut och de ska finna den, på ett eller annat sätt, och de ska se till att sanningen sprids ut vitt och brett till en befolkning som längtar efter den.  

METODER

 • BAS SPELET – JOURNALISM
  • Förutsättningar – Inga
  •  “The power of the written word can move armies, quell rebellion and stir imaginations for a lifetime.” unknown
   • Nå nivå 10 i Journalist karriären

BEGRÄNSNINGAR

 • BAS SPELET
  • När simmar använder tidningen för att hitta ett jobb, måste de välja det första av de tre jobben som dyker upp i tidningen den dagen. Det andra och tredje får de inte ta.
  • Efter som det finns flera sätt att låsa upp olika begränsningar, om du föredrar att använda ett alternativt sätt får du avböja ett jobberbjudande och gå till den alternativa metoden. Till exempel: tidningen erbjuder Musik och Symfonisk är redan upplåst får du välja Rockstjärna. Detta är en metod som låser upp Underhållning. Underhållning har 3 andra metoder för att låsa upp begränsningar – Sångare, Skådespelare eller Stylist. Du får tacka nej till Rockstjärna men du måste direkt bestämma vilken av de alternativa metoden du ska göra och gå dit för att få jobbet. Det finns ytterliga begränsningar för att ta Universitetsliv sociala grupper jobb. Se Universitetsliv längre ner för de reglerna.
   • Om Forskning och Kommunikation är upplåsta, får simmar titta efter jobb på datorn.
   • Om Militär är upplåst, får simmar använda slump metoden för att välja deras jobb och gå till den tomten för att få jobbet. (Se Förberedelser för jobb tabell). De kan göra detta utan sällskap även om Spion inte är upplåst efter som det är jobb relaterat.
    • En sim måste vara ungdom innan de får välja sitt jobb på detta sätt. I överensstämmelse med tidningen och datorn som bara erbjuder karriär och yrken till unga vuxna simmar och äldre.
     • Med undantag: Om Mästertjuv och Spion är upplåsta, får dina tonåringar få ett deltidsjobb via tidningen, datorn eller genom att gå till tomten.
   • Om ett rabbit hole jobb är i dit nätverk, FÅR du slumpa fram ett jobb där EN GÅNG för simmen som letar efter ett jobb. Om du misslyckas hamna på det jobbet, måste du använda tidningen eller datorn och ta det första tillgängliga jobbet som dyker upp.
   • Om du har flera simmar som letar efter ett jobb, behöver de inte använda samma metod. Om du har låst upp Militär och Forskning och har 3 simmar som letar efter ett jobb, kan sim 1 kolla tidningen, sim 2 kolla datorn och sim 3 slumpa, inom en 24 timmar period. Se Hur kan jag få ett jobb för detaljer.
  • Tidningen får inte användas till något annat än att hitta ett jobb eller återvinna.
  • Simmar får endast ha EN bokhylla till hushållet, och det får inte ha en kul poäng mer än 2 och ingen miljö poäng (också begränsad av Företag).
  • De enda böcker som får läsas är färdighetsböcker, böcker skrivna av familjemedlemmar och böcker som du fått från arbetsmöjligheter (också begränsad av Underhållning)
   • Om en sim tar en bok som INTE är något av de ovanför måste du avbryta den handlingen.
    • Det är lättare att radera de 2 eller 3 noveller som kommer med bokhyllan och endast lägga in färdighetsböcker, arbetsmöjlighets böcker och böcker skrivna av familjemedlemmar.
   • Om en sim som har blivit ingift i familjen har en icke färdighetsbok eller jobb relaterad bok i sin katalog, får du behålla den eller sälja den direkt när simmen har flyttat in. Om du behåller den måste den läggas i en förvarings kista (eller annars göras oåtkomlig) för framtida generationer att läsa senare.
  • Simmar får inte använda biblioteket alls.
   • Om du har ett bibliotek i ditt nätverk, får du ändra bibliotekets beteckning i ändra stad (gå till ändra stad, klicka på tomten det gäller och ändra tomtens beteckning till liten park). Tomter ändrade på detta sättet får ändras tillbaka till bibliotek när Journalist är upplåst, men du får inte interagera med några böcker, datorer eller liknande föremål – tomten kommer att användas endast till en plats för att träffa och interagera med andra simmar. När du har låst upp Journalistik och återställt tomten till bibliotek beteckning, får du interagera med föremålen som vanligt.
  • Simmar får ta vilken bok som helst med sig till en allmän tomt för att läsa.
  • Simmar får inte köpa några böcker från en bokhandel, bok kassa eller från provisionsbutiken förutom på dag 1 av utmaningen när det är tillåtet att köpa de färdighetsböcker de vill. Sångböcker är också begränsad av Underhållning. Recept är också begränsad av Kulinarisk. Köpa andra böcker är också begränsad av Företag.
  • Användning av dator
   • Som nämnts ovanför får du använda datorn för att skriva böcker och leta efter ett jobb om Forskning är upplåst.
   • Du får INTE forska på datorn alls.
 • DESTINATIONS VÄRLDEN
  • Simmar FÅR ta med sig färdighetsböcker från boksäljare hem. Självklart får de inte köpa dem om inte Företag är upplåst.
  • Simmar får ta med sig de böcker hem som de hittar i gravkammare i deras familjekatalog (får använda ställ undan bok från familjekatalogen när de är hemma igen).
 • DRÖMJOBB
 • KVÄLLSNÖJEN
 • LEVA LIVET
  • Tonåringar, ungdomar, vuxna och äldre simmar får inte läsa barn till sömns.
  • Barn simmar får inte läsa med småbarn.
 • HUSDJUR
 • I RAMPLJUSET
  • Film – Regissörer får inte skriva manus.
 • ÖVERNATURLIGT
  • Simmar får inte köpa Elixir recept (också begränsad av Företag och Paranomal).
 • ÅRSTIDER
  • Du får endast skriva ett kärleksbrev per dag.
 • UNIVERSITETSLIV
  • Simmar får öka sitt inflytande poäng på vilket lagligt sätt som är tillgängligt för att köpa dem med livslånga belönings poäng när Hopplöshet är upplåst, men de måste tjäna en poäng innan de kan köpa en poäng.
  • Om en sim maxar sitt inflytande och erbjuds ett socialt inflytande jobb, får de inte ta jobbet innan Journalistik är upplåst förutom om det erbjuds via tidningen. Simmar som har maxat sitt inflytande kan bli erbjuden sociala inflytande jobb i tidningen eller datorn.
   • Om du erbjuds ett jobb i tidningen som har universitetsliv alternativa metoder för att låsa upp det jobbets begränsningar, får du tacka nej till det jobbet och påbörja en praktik för att få tillräckligt med erfarenhet för att ta det sociala inflytande jobbet.
   • Att öka ditt inflytande är din praktik för jobbet du blev erbjuden. Var försiktig när du gör detta eftersom detta är ditt jobb och du kan inte bli avskedad från en praktik efter som du är gratis arbetare. När du bevisat att du är värdig får du ett betalt jobb erbjudande.
   • Om du redan har tillräckligt med inflytande poäng, får du kolla tidningen (eller datorn om Forskning är upplåst) varje dag tills du erbjuds jobbet.
  • Simmar får läsa sina skolböcker.
  • Simmar får studera i sina skolböcker.
  • Simmar får inte köpa några böcker när de är på universitetet, förutom grundaren.
  • Om en sim återvänder från universitetet och söker ett jobb via uppladdat betyg interaktionen med telefonen (begränsad till Kommunikation förutom på måndagar och tisdagar), måste slumpmässigt välja från de jobb som erbjuds, men de får räkna bort de jobb vars begränsningar redan har blivit upplåst eller som håller på att låsas upp.
 • SEMESTERPARADIS
 • IN I FRAMTIDEN
 • STORE FÖREMÅL
  • TILLÅTNA föremål och aktiviteter
   • tbd
  • INTE TILLÅTNA föremål och aktiviteter
   • tbd
 • LIVSLÅNGA BELÖNINGAR
  • Bokhandelsfyndare
  • Hyllad författare

När en Stjärnnyhetsankare i familjen träder fram och rapporterar om den chockerande bristen på det skrivna ordet i världen, och redogör för den effekt det har haft  på elever både unga och gamla, en ny efterfrågan på litteratur uppkommer i landet. Böcker av alla sorter har plötsligt en stor efterfrågan och din sim inser att det finns en värld av böcker att upptäcka och skriva. Journalistik begränsningarna är upplåsta.

NOTE: När Journalistik har blivit upplåst, får du ta vilket jobb du vill i tidningen, alla jobb på datorn (när Forskning är upplåst) och alla jobb som du får gå till (ta med i beräkning Militär begränsningarna).  

Advertisements