Custom Content Tips

I was looking for some good cc hair for my sims and i stumble up on a very good blog on tumbler, maybe you already know of this one or maybe you don’t. This person have converted a lot of hair for adults to children and toddler. So if you are looking for some good hair for your toddlers and children check in Fabienne on tumbler.  http://simiracle.tumblr.com/tagged/mycc

simiracle wings os1027 kids

Advertisements

The Thrandullion Legacy

Welcome to my Legacy challenge about the ugly to beautiful family Thrandullion.  This challenge is based on Pinstar`s Legacy Challenge. I am starting this legacy with a non-human looking sim to see how the generations change in to a more human and better looking sim. I will keep score and follow all the rules except: Read more

8

Om byggnad av bloggen

Hej jag håller på att göra om min blogg, den kommer nu mera att vara på engelska och gamla inlägg/sidor kommer att tas bort och fyllas på med nytt istället. Översättningen av Apocalypse challengen kommer att vara kvar, men är dock inte säker på att jag kommer fortsätta översätta då det tar ganska mycket tid. Jag kanske översätter lite då och då när jag känner för det, så jag har inte helt get upp om detta projekt. Men mitt fokus kommer att ligga på mina challenges. Även om sidan är på engelska så går det ändå bra att kommentera på svenska.